Sub Menu contents

ASTROLOOGIA

Tiibeti astroloogilise süsteemi kujunemine sai alguse juba enne 2. saj. e.m.a, siis kui budism polnud Tiibetisse veel jõudnudki. Sel ajal arenes seal shamanistlik Bön`i  usund ning elementide astroloogia juured pärinevadki just nimelt Bön`ist. Hiljem lisandusid mõjutused Hiina ja India astroloogilistest süsteemidest. Vaatamata sarnasustele Hiina ja India süsteemidega, on Tiibeti astroloogia täiesti omanäoline ja terviklik olles tugevalt seotud oma maa ja rahva kultuuri ja traditsioonidega.

Tiibeti meditsiin ja astroloogia on juba aastatuhandeid omavahel tihedalt seotud olnud. Astroloogiliste arvutustega saab kinnitada haiguse õiget diagnoosi või aidata kaasa selle kiiremale leidmisele ja valida teraapiate tegemiseks kõige sobivam aeg. Samuti saab arvutustega leida kõige paremaid päevi ravimite valmistamiseks ja nende andmiseks patsiendile. Ka paljude budistlike rituaalide tegemiseks on vaja konsulteerida astroloogiga, kes arvutab nende sooritamiseks kõige sobivamad päevad ja ajad.

Tiibetis kutsutakse astroloogiat ka tsi rik ehk „arvutamise teaduseks“. See ei ole nende jaoks ainult ennustamiskunst, vaid seda kasutatakse ka aja rütmide ja tsüklite teadasaamiseks ja tundmaõppimiseks. Nende teadmiste abil on võimalik vähendada või vältida kannatusi ja ebasoodsaid olukordi.

Tiibetlaste jaoks on astroloogia eesmärk muuta igapäevaelu lihtsamaks - aidata oluliste otsuste langetamisel ja vältida või parandada ebasoodsaid olukordi. Kui Lääne astroloogia keskendub rohkem inimese isikuomaduste psühholoogilisele analüüsile, siis Tiibeti astroloogia keskendub rohkem inimese elule tervikuna – milliseid olukordi ja juhtumeid inimene oma elus suurema tõenäosusega kogeb.

Tiibeti astroloogia on pigem praktilise suunitlusega ning seda saab edukalt kasutada oma igapäevase elu lihtsamaks muutmisel ja oluliste otsuste tegemisel.

Tiibeti astroloogia jaguneb kolmeks eraldi osaks:

Kar-Tzis – astronoomia; planeetide ja tähtede ning nädalate, kuude ja aastaaegade iseärasuste uurimine;
Byung-Tzis – elementide astroloogia;
Yangs-`Tshar – pärineb Indiast ja on seotud salajase õpetusega, kus lisaks planetaarsete mõjude ja peenenergiate põhjalikule uurimisele kasutatakse astroloogilistes arvutustes ka teatud häälikute süsteemi. On seostud nii mineviku, oleviku kui tulevikuga.

Üks kolmest astroloogia harust, elementide astroloogia, tegeleb peamiselt viie elemendiga - Puu, Tuli, Maa, Metall ja Vesi. Viit elementi kombineeritakse omakorda 12 loomamärgiga, 8 trigrammiga (parkhaga) ja 9 maagilise numbriga ehk sMewaga. Arvutuste abil on võimalik koostada erinevaid astroloogilisi kaarte, peamiselt analüüsitakse põhjalikumalt inimese nelja eluvaldkonda: 1)elujõud (eluenergia), 2) tervislik seisund, 3) majanduslik olukord ja inimese mõjuvõim, 4) üldine õnn oma tegevusvaldkonnas, õpingutes, toetajate, sõprade jms suhtes.